Psalm responsoryjny

Psalm wykonany w kościele Matki Boskiej Fatimskiej w Bydgoszczy.